logo-persooa-white
"Amazon" Self-Check

#Marketing Automation Specialist

We are looking for someone like you!

Marketing Automation Specialist

Location: Warsaw, Poland

Contract: B2B

Technology: Synerise

job-offer-details-icon-image

 Responsibilities

 • Responsibility for platform delivery during integration, onboarding & support processes
 • Cooperation with Business Development & IT departments in term of agile project management
 • Cooperation with the external clients (daily communication & issue support)

Our expectations

 • Experience in working with tools from the area of marketing automation and / digital marketing / Big Data
 • Awareness of campaign management processes
 • High motivation for self-development and a desire to acquire knowledge
 • Excellent planning, organizational and execution skills
 • Highly developed interpersonal skills and teamwork skills
 • Fluent english

Nice to have

 • Knowledge of the Synerise platform
 • Basic knowledge of HTML5, CSS3, JavaScript web technologies

What we offer

 • Work in interesting projects, including international projects for know brands
 • Possibility to acquire and develop unique competences related to projects in the area of ​​personalization and marketing automation
 • Possibility of remote work or in an office in Warsaw

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Persooa Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z  przy Rondo ONZ  1, Warszawa 00-124
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, a w razie wyrażenia w tym zakresie oddzielnej zgody, także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy podanie danych jest dobrowolne.
 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO.

 

Click to sent CV

Waiting for You !