Skip to content
Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas najważniejsze.

Wstęp

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twojej prywatności. Skontaktuj się z nami pod adresem hello@persooa.com lub korzystając z formularza na końcu strony, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy dotyczące wykorzystania Twoich danych osobowych, chętnie Ci pomożemy. Korzystając z tej witryny i / lub naszych usług, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności.
SPIS TRESCI
Ładuję...

Polityka Prywatności

Definicje

 • Dane osobowe  - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • Przetwarzanie  - dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub na zbiorach Danych Osobowych.  Osoba, której dane dotyczą - osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane.
 • My / Nas  (wielkimi lub nie)

Zasady ochrony danych

Obiecujemy przestrzegać następujących zasad ochrony danych:

 • Przetwarzanie jest zgodne z prawem, uczciwe i przejrzyste. Nasze działania związane z przetwarzaniem mają podstawy prawne. Zawsze rozważamy Twoje prawa przed przetwarzaniem danych osobowych. Na żądanie przekażemy Ci informacje dotyczące przetwarzania.
 • Przetwarzanie jest ograniczone do celu. Nasze działania związane z przetwarzaniem odpowiadają celowi, dla którego zebrano dane osobowe.
 • Przetwarzanie odbywa się przy minimalnej ilości danych. Gromadzimy i przetwarzamy tylko minimalną ilość danych osobowych wymaganych do dowolnego celu.
 • Przetwarzanie jest ograniczone okresem czasu. Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż to konieczne.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność danych.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić integralność i poufność danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do informacji - co oznacza, że ​​masz prawo wiedzieć, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane; jakie dane są gromadzone, skąd są pozyskiwane oraz dlaczego i przez kogo są przetwarzane.
 2. Prawo dostępu - co oznacza, że ​​masz prawo dostępu do danych zebranych od Ciebie / o Tobie. Obejmuje to prawo do żądania i uzyskania kopii zebranych danych osobowych.
 3. Prawo do sprostowania - co oznacza, że ​​masz prawo zażądać sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia - co oznacza, że ​​w pewnych okolicznościach możesz zażądać usunięcia Twoich Danych Osobowych z naszych rejestrów.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania - co oznacza, że ​​gdy mają zastosowanie określone warunki, masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania - co oznacza, że ​​w niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, na przykład w przypadku marketingu bezpośredniego.
 7. Prawo do sprzeciwu wobec automatycznego przetwarzania - co oznacza, że ​​masz prawo sprzeciwić się automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu; i nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu. Z tego prawa możesz skorzystać, ilekroć wynik profilowania wywołuje skutki prawne dotyczące lub istotnie wpływające na Ciebie.
 8. Prawo do przenoszenia danych - masz prawo do uzyskania swoich Danych Osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub, jeśli jest to wykonalne, w drodze bezpośredniego transferu z jednego Procesora do drugiego.
 9. Prawo do złożenia skargi - w przypadku, gdy odrzucimy Twoją prośbę w ramach Praw dostępu, podamy Ci powód, dlaczego tak się dzieje. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki rozpatrzono Twoją prośbę, skontaktuj się z nami.
 10. Prawo do pomocy / organ nadzorczy - co oznacza, że ​​masz prawo do pomocy organu nadzorczego i prawo do innych środków prawnych, takich jak dochodzenie odszkodowania.
 11. Prawo do wycofania zgody - masz prawo wycofać każdą udzieloną zgodę na Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych.

Dane, które zbieramy

 •  Informacje, które nam przekazałeś. Może to być Twój adres e-mail, imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres domowy itp. - głównie informacje, które są niezbędne do dostarczenia Ci produktu / usługi lub do poprawy jakości obsługi klienta. Zapisujemy informacje, które nam przekazujesz, w celu komentowania lub wykonywania innych czynności w serwisie. Informacje te obejmują na przykład Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 • Informacje zbierane automatycznie o Tobie. Obejmuje to informacje, które są automatycznie przechowywane przez pliki cookie i inne narzędzia sesji. Na przykład informacje o Twoim koszyku, adres IP, historia zakupów (jeśli istnieje) itp. Informacje te służą do poprawy jakości obsługi klienta. Kiedy korzystasz z naszych usług lub przeglądasz zawartość naszej strony internetowej, Twoje działania mogą być rejestrowane.
 • Informacje od naszych partnerów. Zbieramy informacje od naszych zaufanych partnerów z potwierdzeniem, że mają podstawy prawne do udostępniania nam tych informacji. Są to informacje, które przekazałeś im bezpośrednio lub które zebrali na Twój temat na innych podstawach prawnych. 
 • Informacje dostępne publicznie. Możemy zbierać informacje o Tobie, które są publicznie dostępne.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Używamy Twoich danych osobowych w celu:

 • świadczenia naszych usług. Obejmuje to na przykład rejestrację konta; dostarczanie innych produktów i usług, o które prosiłeś; dostarczanie Ci artykułów promocyjnych na Twoje żądanie i komunikować się z Tobą w związku z tymi produktami i usługami; komunikowanie się i interakcja z Tobą oraz powiadamianie Cię o zmianach w jakichkolwiek usługach.
 • poprawiać jakość obsługi klienta;
 • wypełniać obowiązek wynikający z prawa lub umowy;

Używamy Twoich danych osobowych z uzasadnionych powodów i / lub za Twoją zgodą. Na podstawie zawarcia umowy lub wypełnienia zobowiązań umownych przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w następujących celach:

 • aby Cię zidentyfikować;
 • aby zapewnić Ci usługę lub wysłać / zaoferować Ci produkt;
 • do komunikowania się w celu sprzedaży lub fakturowania;

Ze względu na prawnie uzasadniony interes przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • aby przesyłać Ci spersonalizowane oferty * (od nas i / lub naszych starannie dobranych partnerów);
 • do administrowania i analizowania naszej bazy klientów (zachowań i historii zakupów) w celu poprawy jakości, różnorodności i dostępności oferowanych / świadczonych produktów / usług;
 • prowadzenie ankiet dotyczących satysfakcji klienta;

Dopóki nie poinformowałeś nas inaczej, uważamy, że oferowanie Ci produktów / usług, które są podobne lub takie same jak Twoja historia zakupów / zachowanie podczas przeglądania, jest naszym uzasadnionym interesem. Za Twoją zgodą przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • do wysyłania biuletynów i ofert kampanii (od nas i / lub naszych starannie dobranych partnerów);
 • w innych celach, o które poprosiliśmy o Twoją zgodę;

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa i / lub wykorzystywania Twoich Danych Osobowych do możliwości przewidzianych przez prawo. Zastrzegamy sobie prawo do anonimizacji zebranych danych osobowych i wykorzystywania takich danych. Będziemy wykorzystywać dane poza zakresem niniejszej Polityki tylko wtedy, gdy są anonimowe. Przechowujemy Twoje informacje rozliczeniowe i inne informacje zebrane o Tobie tak długo, jak jest to konieczne do celów księgowych lub innych zobowiązań wynikających z prawa.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w dodatkowych celach, które nie zostały tutaj wymienione, ale są zgodne z pierwotnym celem, dla którego zostały zebrane. Aby to zrobić, zapewnimy, że:

 • związek między celami, kontekstem i charakterem danych osobowych jest odpowiedni do dalszego przetwarzania;
 • dalsze przetwarzanie nie zaszkodzi twoim interesom i istniałaby odpowiednia ochrona przetwarzania;

Poinformujemy Cię o dalszym przetwarzaniu i celach.

Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych nieznajomym. Dane osobowe o Tobie są w niektórych przypadkach przekazywane naszym zaufanym partnerom w celu umożliwienia świadczenia Ci usługi lub poprawy jakości obsługi klienta. Udostępniamy Twoje dane:

Nasi partnerzy w przetwarzaniu:

 • Google Analytics (Google Inc.)
  Google Analytics to usługa analizy sieci świadczona przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i badania korzystania z tej Witryny, do przygotowywania raportów na temat jej działań i udostępniania ich innym.
 • HubSpot Analytics (HubSpot, Inc.)
  HubSpot Analytics to usługa analityczna świadczona przez HubSpot, Inc.
  Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
  Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności - Rezygnacja.
 • HubSpot CRM (HubSpot, Inc.)
  HubSpot CRM to usługa zarządzania bazą danych użytkowników świadczona przez HubSpot, Inc.
  Gromadzone Dane Osobowe: adres e-mail, numer telefonu oraz różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności usługi.
  Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności

Współpracujemy tylko z partnerami przetwarzającymi, którzy są w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych. Ujawniamy Twoje Dane Osobowe stronom trzecim lub urzędnikom publicznym, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, jeśli wyraziłeś na to zgodę lub istnieją ku temu inne podstawy prawne.

Jak zabezpieczamy Twoje dane

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Używamy bezpiecznych protokołów do komunikacji i przesyłania danych (np. HTTPS). W stosownych przypadkach stosujemy anonimizację i pseudonimizację. Monitorujemy nasze systemy pod kątem możliwych luk i ataków. Chociaż dokładamy wszelkich starań, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji. Obiecujemy jednak powiadomić odpowiednie organy o naruszeniach danych.

Powiadomimy Cię również, jeśli zaistnieje zagrożenie dla Twoich praw lub interesów. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa i pomóc władzom w przypadku jakichkolwiek naruszeń. 

Jeśli masz u nas konto, pamiętaj, że musisz zachować swoją nazwę użytkownika i hasło w tajemnicy.

Pliki cookie i inne technologie, których używamy

Używamy plików cookie i / lub podobnych technologii do analizy zachowań klientów, administrowania stroną internetową, śledzenia ruchów użytkowników i do zbierania informacji o użytkownikach. Odbywa się to w celu spersonalizowania i ulepszenia Twojego doświadczenia z nami.

Cookie to mały plik tekstowy przechowywany na Twoim komputerze. Pliki cookie przechowują informacje, które pomagają w działaniu witryn. Tylko my mamy dostęp do plików cookie utworzonych przez naszą stronę internetową. Możesz kontrolować swoje pliki cookie z poziomu przeglądarki. Wybór wyłączenia plików cookie może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji.

Używamy plików cookie w następujących celach:

 • Niezbędne pliki cookie - te pliki cookie są wymagane, abyś mógł korzystać z niektórych ważnych funkcji naszej witryny, takich jak logowanie. Te pliki cookie nie zbierają żadnych danych osobowych.
 • Funkcjonalne pliki cookie - te pliki cookie zapewniają funkcjonalność, która sprawia, że ​​korzystanie z naszego serwisu jest wygodniejsze i umożliwia zapewnienie bardziej spersonalizowanych funkcji. Na przykład mogą zapamiętać Twoje imię i adres e-mail w formularzach komentarzy, więc nie musisz ponownie wprowadzać tych informacji następnym razem podczas komentowania.
 • Pliki cookie analityczne - te pliki cookie służą do śledzenia użytkowania i wydajności naszej strony internetowej i usług
 • Reklamowe pliki cookie - te pliki cookie służą do dostarczania reklam, które są odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Ponadto służą do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy. Zazwyczaj są umieszczane w serwisie przez sieci reklamowe za zgodą operatora serwisu. Te pliki cookie pamiętają, że odwiedziłeś stronę internetową i te informacje są udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Często pliki cookie służące do kierowania lub reklamowania są powiązane z funkcjami witryny udostępnianymi przez inną organizację.

Możesz usunąć pliki cookie zapisane na komputerze za pomocą ustawień przeglądarki. Alternatywnie możesz kontrolować niektóre pliki cookie stron trzecich, korzystając z platformy zwiększającej prywatność, takiej jak optout.aboutads.info lub youronlinechoices.com. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, odwiedź allaboutcookies.org.

Używamy Google Analytics do pomiaru ruchu na naszej stronie internetowej. Google ma własną Politykę prywatności, z którą możesz się zapoznać tutaj. Jeśli chcesz zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, odwiedź Strona rezygnacji z Google Analytics.

Informacje kontaktowe

Persooa sp. z oo
ul. Rondo ONZ 1 
00-124 Warszawa
hello@persooa.com


Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej Witryny, o ile nie określono inaczej w tym dokumencie. Zawsze możesz zadać nam pytanie poprzez formularz kontaktowy: