Paginacja – co to jest i jaki ma wpływ na rezultaty wyszukiwania w Twoim serwisie internetowym?

Spis treści artykułu

Zobacz inne wpisy:

Paginacja – co to jest i jaki ma wpływ na wyszukiwanie?

Paginacja to metoda segmentacji dużej ilości danych na mniejsze – łatwiejsze do przeglądania i organizacji – strony, która często stosowana w internecie. Dzięki paginacji użytkownik może łatwo poruszać się pomiędzy tymi stronami, na przykład poprzez klikanie w linki zazwyczaj reprezentowane przez numery na dole strony.

Czym jest paginacja stron w kontekście e‑commerce?

W przypadku stron internetowych – zwłaszcza e‑commerce – paginacja wyników wyszukiwania polega na podziale dużych list wyników na osobne,łatwiejsze do zarządzania i organizacji strony. Gdy użytkownik przeszukuje stronę internetową i trafi na wiele pasujących wyników, paginacja podzieli te wyniki na kilka stron. Tym samym umożliwiając odwiedzającemu przeglądanie jednego segmentu na raz.

Porównanie trzech metod paginacji wyników wyszukiwania

Paginacja bazowa/tradycyjna

Jeżeli strona internetowa korzysta z tradycyjnej paginacji, znanej również jako paginacja bazowa, użytkownicy mają możliwość przechodzenia do następnej lub poprzedniej strony wyników (“paginacja krokowa”) lub przechodzenia do dowolnej strony poprzez wybranie jej numeru (“paginacja skokowa”). Główną zaletą tego typu paginacji jest to, że użytkownicy mają możliwość wyboru, który fragment wyników chcą przeglądać jako następny.

Przewijanie nieskończone

Alternatywą dla tradycyjnej paginacji jest nieskończone przewijanie. Kiedy użytkownicy zaczynają wyszukiwanie, strona zwraca jedynie fragment wyników. Gdy jednak użytkownicy przewijają stronę do końca, strona doładowuje dodatkowe wyniki i dodaje je do listy. Dzięki temu odwiedzający mogą przeglądać dowolną liczbę wyników bez konieczności klikania, co jest szczególnie korzystne dla dla przeglądających z poziomu urządzeń mobilnych.

Paginacja typu “wczytaj więcej”

Inteligentnym kompromisem pomiędzy tymi dwoma podejściami jest paginacja typu “Wczytaj więcej”. Kiedy użytkownicy przewijają stronę wyników w dół – mogą sami zdecydować, czy chcą zobaczyć więcej wyników. Jeśli zdecydują, że chcą kontynuować przeglądanie, muszą jedynie kliknąć przycisk “Wczytaj więcej”. Nowe wyniki zostaną dodane na końcu obecnej strony, lub cała strona zostanie odświeżona nowymi wynikami.

Paginacja na stronie, widok mobilny

Obraz 1: Nieskończone przewijanie, tradycyjna paginacja, paginacja “Wczytaj więcej”.

Porównanie typów paginacji strony

Z punktu widzenia czysto technicznego, tradycyjna paginacja może stanowić pewne wyzwanie. Chociaż ładowanie pierwszej strony wyników jest równie szybkie dla wszystkich typów paginacji – to konwencjonalny podział na strony zaczyna spowalniać wraz z rosnącą liczbą wymaganych wyników. Jest to spowodowane koniecznością pobrania wszystkich elementów od początku do wybranej strony, a następnie wyświetlenia tylko tych, które są istotne. Jest to odmienne od innych form paginacji, które pamiętają poprzednio wyświetlane elementy i zwracają tylko nowe. 

Nieskończone przewijanie i metoda paginacji “Załaduj więcej” mogą być technicznie skomplikowane, ale złożoność ta zazwyczaj spoczywa na barkach klienta. Ponieważ do strony wyników ciągle dodawane są nowe elementy, jej rozmiar wzrasta z każdym ładowaniem nowej “strony”, co powoduje, że ta działa wolniej. Ważne jest również prawidłowe skonfigurowanie przycisku “Wstecz” w przeglądarce, aby zapewnić maksymalną użyteczność. Gdy użytkownik przejdzie na kolejną stronę, wybierze wynik i naciśnie przycisk “Wstecz”, powinien być przeniesiony z powrotem do miejsca, w którym przerwał. Żadne z tych technicznych aspektów nie jest niemożliwe do poprawnej implementacji. Są to jednak dodatkowe czynniki, które musisz wziąć pod uwagę.

Przeczytaj również: Strony wyszukiwania “bez wyników”: jak “strony 0” wpływają na doświadczenie zakupowe

Analiza paginacji stron z perspektywy doświadczenia użytkownika (UX)

Poza technicznym aspektem implementacji, ważne jest również uwzględnienie użyteczności. Zacznijmy od najmniej preferowanego typu paginacji: nieskończonego przewijania. Wydaje się to płynne, bo użytkownicy mogą przewijać listę produktów bez żadnych przerw ani dodatkowych czynności, ale badania przeprowadzone przez Baymard Institute pokazują, że użytkownicy zazwyczaj przeglądają więcej produktów, ale za to z mniejszym zaangażowaniem. To prowadzi do niższych wskaźników zaangażowania i konwersji, w porównaniu z tradycyjnym podziałem na strony.

W przypadku tradycyjnej paginacji, badanie Baymard Institute pokazuje, że użytkownicy postrzegają ją jako wolną, a obecność wielu linków do stronicowania może ich zniechęcać do dalszego przeglądania. Dodatkowo, linki do stronicowania są zazwyczaj małe i umieszczone blisko siebie – co sprawia, że użytkownikom telefonów komórkowych trudno jest trafić w odpowiedni link do paginacji.

To samo badanie doświadczenia użytkownika (UX) wykazało, że najbardziej efektywnym typem paginacji jest metoda “Załaduj więcej”. Jedynym pytaniem, na które użytkownicy muszą odpowiedzieć, jest: “Czy chcę zobaczyć więcej wyników?”. Jeśli odpowiedź brzmi tak, wystarczy jedno kliknięcie, by otrzymać kolejne wyniki. Korzystając z tego typu paginacji, użytkownicy przeglądają więcej produktów niż przy tradycyjnym podziale na strony i zwracają większą uwagę na każdy z produktów. 

Co zaskakujące, tradycyjna paginacja wciąż dominuje w sieci! Ludzie tak bardzo przyzwyczaili się do niej, że wydaje im się, że użytkownicy czuliby się zagubieni, gdyby wprowadzono nowy typ paginacji. Ale czy to prawda? Czy użytkownicy preferują skakanie po losowo wybranych stronach, czy może chętniej wybierają opcję “Załaduj więcej”? Żeby rozwikłać ten dylemat przeanalizowaliśmy nasze dane i sprawdziliśmy, jak ludzie korzystają z podziału na strony w wynikach wyszukiwania.

Jak korzystamy z wyszukiwarek?

Nasze dane – pozyskane we współpracy z Luigi’s Box – obejmują wyniki wyszukiwań użytkowników z setek stron. Dla celów tego artykułu przeanalizowaliśmy dane z dwumiesięcznej historii wyszukiwania na 200 najbardziej aktywnych stronach ze wspólnego portfolio, korzystających z tradycyjnej paginacji lub metody “Załaduj więcej”.

Celowo wybraliśmy WWW z różnych  – od tradycyjnych sklepów sprzedających książki, odzież, elektronikę, przez sprzedawców artykułów spożywczych i leków, po dostawców produktów telekomunikacyjnych. Każda strona, którą uwzględniliśmy w naszej analizie, zawierała co najmniej 1000 wyników wyszukiwania (z medianą 17 600 na klienta).

Wykorzystanie paginacji w poruszaniu się pomiędzy wynikami

Kiedy użytkownicy korzystają z kroków paginacji, odwiedzają następną lub poprzednią stronę wyników. “Skok paginacji” zaś oznacza kliknięcie na dowolną stronę. Kiedy użytkownicy przeprowadzają jedno zapytanie wyszukiwania i przeglądają strony wyników, rejestrujemy to jako jedną sesję wyszukiwania. Uważamy to za nową sesję wyszukiwania, kiedy zapytanie wyszukiwania lub filtr zostają zmienione.

Na początku chcieliśmy zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z paginacji, gdy mają taką możliwość. Przypomnijmy, że tradycyjna paginacja pozwala na kliknięcie “następna” lub “poprzednia” (arbitralne przeskakiwanie stron). Zatem przyjrzyjmy się stronom, które używają takiej standardowej paginacji i zobaczymy, jak prezentują się wyniki.

Jak widać na Obrazie 2, 88,7% sesji wyszukiwania obejmowało tylko pierwszą stronę wyników. To oznacza, że ci użytkownicy w ogóle nie korzystali z paginacji w wynikach wyszukiwania. Następne lub poprzednie strony były odwiedzane tylko w 9,7% sesji, co wskazuje, że użytkownicy korzystali z paginacji bez skoków. Skoki były wykonywane co najmniej raz w pozostałych 1,6% sesji.

Wykorzystanie kroków vs. “skoki” w paginacji stron

Analizując sesje w których użytkowano paginację wyników wyszukiwania, zaobserwowaliśmy znaczny dysproporcję między sesjami z krokami (85,8%) a sesjami zawierającymi co najmniej jeden skok (14,2%). Dodatkowo, kroki do następnej lub poprzedniej strony stanowiły 91,5% wszystkich operacji paginacji, podczas gdy skoki stanowiły jedynie 8,5% (Obraz 3). Co więcej, 33,2% wszystkich skoków było powrotem do pierwszej strony wyników wyszukiwania. Oznacza to, że pomimo niskiego generalnego wykorzystania skoków w paginacji, użytkownik chciał wrócić do najważniejszych wyników tylko w jednej trzeciej przypadków.

Z tego porównania wyraźnie wynika, że użytkownicy rzadko kiedy przeskakują na losowe strony. Zastanów się: kiedy ostatnio szukałeś czegoś w Google i przeskoczyłeś na 5. czy 10. stronę wyników? To jest bardzo rzadkie!

Analiza związku między paginacją wyników wyszukiwania a konwersjami

Jak już zauważyliśmy, większość ludzi nie korzysta ze skoków paginacji. Czy powinniśmy więc raz na zawsze porzucić tradycyjną paginację, czy zachować ją dla mniejszości użytkowników, którzy jej używają? Aby znaleźć odpowiedź, ponownie przeanalizowaliśmy nasze dane, ale tym razem pod kątem konwersji. Konwersja w tym przypadku oznacza “osiągnięcie pożądanego działania”, które może być dodanie produktu do koszyka lub konsumpcja treści (blogi, filmy) przez określony czas (8 sekund) po kliknięciu na nią w wynikach wyszukiwania.

Podzieliliśmy witryny naszych klientów na dwie grupy – pierwsza obejmowała witryny z niestandardową wyszukiwarką (o różnych cechach), natomiast druga grupa zawierała witryny z wspieraną przez rozwiązania wdrażane przez Persooa wyszukiwarką (dostosowaną do specyficznych potrzeb klienta). W obu grupach zastosowano paginację tradycyjną i “Załaduj więcej”, w zależności od preferencji klienta.

Klienci "Custom search" - sesje wyszukiwania "tylko na pierwszej stronie"

W przypadku stron z wyszukiwarką zaawansowaną, wyniki były znacząco inne. „Tylko pierwsza strona” stanowiła 90,1% wszystkich sesji wyszukiwania i przyniosła 91,8% wszystkich konwersji. Sesje z krokami paginacji stanowiły 8,3% i doprowadziły do 6,9% wszystkich konwersji. Skoki paginacji stanowiły jedynie 1,6% wszystkich sesji i przyniosły tylko 1,3% konwersji. Znaczy to, że na stronach z wyszukiwarką zaawansowaną (wspieraną przez rozwiązania wdrażane przez Persooa), użytkownicy rzadko muszą przeglądać dodatkowe strony, aby znaleźć to, czego szukają.

Te dane sugerują, że podczas gdy niektóre osoby korzystają ze skoków paginacji, jest to rzadkie i stanowi tylko niewielką część wszystkich “konwersji”. Większość konwersji pochodzi od osób, które przeglądają tylko pierwszą stronę wyników wyszukiwania. Dlatego dla większości stron internetowych, priorytetem powinno być optymalizowanie wyników pierwszej strony. Nie zawsze warto skupiać się przesadnie na kolejnych.

Klienci wyszukiwarki wdrażanej przez Persooa  - sesje wyszukiwania "tylko na pierwszej stronie"

Analiza danych z drugiej grupy, składającej się z witryn korzystających z wyszukiwarki wdrażanej przez Persooa, pokazuje jeszcze wyraźniej tendencję użytkowników do znalezienia pożądanych informacji lub produktów na pierwszej stronie wyników wyszukiwania.

W tej grupie, aż 93% sesji wyszukiwania obejmowało tylko pierwszą stronę wyników, co doprowadziło do imponujących 94,1% wszystkich konwersji. To sugeruje, że wyszukiwarka wdrażana przy wsparciu Persooa jest skuteczna w dostarczaniu użytkownikom najbardziej odpowiednich wyników na pierwszej stronie. Zaledwie 6,3% sesji wyszukiwania korzystało z kroków paginacji, prowadząc do 5,6% wszystkich konwersji. Sesje, w których użytkownicy korzystali ze skoków paginacji, były jeszcze rzadsze, stanowiąc tylko 0,4% wszystkich sesji i doprowadzając do zaledwie 0,3% konwersji.

Te dane potwierdzają, że dla większości użytkowników idealny system paginacji to taki, którego nie muszą w ogóle używać. W praktyce oznacza to, że skupienie się na dostarczaniu najbardziej trafnych wyników na pierwszej stronie jest kluczem do zwiększenia zadowolenia użytkowników i stymulowania konwersji.

porównanie konwersji i satysfakcji

Ludzie oczekują przede wszystkim wygody, nie zawsze paginacji

Biorąc pod uwagę te wyniki, wnioskujemy, że najlepszy system paginacji to taki, którego użytkownicy nie muszą używać. W rzeczywistości, jeśli wyszukiwanie jest skuteczne, użytkownicy powinni znaleźć pożądane rozwiązania już na pierwszej stronie wyników wyszukiwania. Jeżeli jednak muszą używać paginacji, opcja “Załaduj więcej” wydaje się być najbardziej user-friendly, ponieważ pozwala użytkownikom na łatwe przewijanie i przeglądanie wyników bez konieczności przeskakiwania między różnymi stronami.
Jeżeli projektujesz stronę internetową i chcesz zapewnić swoim użytkownikom najwyższy poziom wygody podczas przeglądania, powinieneś rozważyć implementację opcji “Załaduj więcej” jako swojego systemu paginacji. Jest to szybsze i bardziej efektywne rozwiązanie, które pozwala użytkownikom na łatwe przeglądanie wyników wyszukiwania. Dodatkowo, powinieneś skupić swoje wysiłki na optymalizacji swojej wyszukiwarki, aby dostarczać jak najbardziej odpowiednie wyniki na pierwszej stronie.

Persooa Team
Persooa Team
Persooa wspiera firmy w wykorzystaniu pełni potencjału ich stron internetowych, e-sklepów i aplikacji mobilnych. Implementuje Customer Data Platform, wdraża automatyzacje marketingu i sprzedaży, Marketing Automation 2.0 oraz personalizuje doświadczenia klienta.