Skip to content
Frame 4728 (1)
Cookbook dla e-commerce 2024

Doświadczenie Persooa, dziesiątki rozmów z klientami i partnerami, wsparcie ekspertów… tak powstał cookbook “Strategia Marketing Automation 2.0”.

Polityka prywatności

Spis treści
ładowanie...

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas najważniejsze.

Wstęp

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), jesteśmy zobowiązani do ochrony Twojej prywatności. Skontaktuj się z nami pod adresem hello@persooa.com lub korzystając z formularza na końcu strony, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy dotyczące wykorzystania Twoich danych osobowych, chętnie Ci pomożemy. Korzystając z tej witryny i / lub naszych usług, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności.

 

Definicje

 • Dane osobowe  – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • Przetwarzanie  – dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub na zbiorach Danych Osobowych.  Osoba, której dane dotyczą – osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane.
 • Administrator – Persooa sp. z oo ul. Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa. Inspektor Ochrony Danych – którego powołaliśmy w Persooa z którym można skontaktować się pod adresem: gdpr@persooa.com.
 • Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy
 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 • Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu

Zasady ochrony danych

Obiecujemy przestrzegać następujących zasad ochrony danych:
 • Przetwarzanie jest zgodne z prawem, uczciwe i przejrzyste. Nasze działania związane z przetwarzaniem mają podstawy prawne. Zawsze rozważamy Twoje prawa przed przetwarzaniem danych osobowych. Na żądanie przekażemy Ci informacje dotyczące przetwarzania.
 • Przetwarzanie jest ograniczone do celu. Nasze działania związane z przetwarzaniem są adekwatne w stosunku do celu, dla którego zebrano dane osobowe.
 • Przetwarzanie odbywa się przy minimalnej ilości danych. Gromadzimy i przetwarzamy tylko minimalną ilość danych osobowych wymaganych do dowolnego celu.
 • Przetwarzanie jest ograniczone okresem czasu. Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż to konieczne.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność danych.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić integralność i poufność danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
 • Prawo do informacji – co oznacza, że ​​masz prawo wiedzieć, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane; jakie dane są gromadzone, skąd są pozyskiwane oraz dlaczego i przez kogo są przetwarzane.
 • Prawo dostępu – co oznacza, że ​​masz prawo dostępu do danych zebranych od Ciebie / o Tobie. Obejmuje to prawo do żądania i uzyskania kopii zebranych danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania – co oznacza, że ​​masz prawo zażądać sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do usunięcia – co oznacza, że ​​w pewnych okolicznościach możesz zażądać usunięcia Twoich Danych Osobowych z naszych rejestrów.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – co oznacza, że ​​gdy mają zastosowanie określone warunki, masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – co oznacza, że ​​w niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, na przykład w przypadku marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do sprzeciwu wobec automatycznego przetwarzania – co oznacza, że ​​masz prawo sprzeciwić się automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu; i nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu. Z tego prawa możesz skorzystać, ilekroć wynik profilowania wywołuje skutki prawne dotyczące lub istotnie wpływające na Ciebie.
 • Prawo do przenoszenia danych – masz prawo do uzyskania swoich Danych Osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub, jeśli jest to wykonalne, w drodze bezpośredniego transferu z jednego Procesora do drugiego.
 • Prawo do złożenia skargi – w przypadku, gdy odrzucimy Twoją prośbę w ramach Praw dostępu, podamy Ci powód, dlaczego tak się dzieje. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki rozpatrzono Twoją prośbę, skontaktuj się z nami.
 • Prawo do pomocy / organ nadzorczy – co oznacza, że ​​masz prawo do pomocy organu nadzorczego i prawo do innych środków prawnych, takich jak dochodzenie odszkodowania.
 • Prawo do wycofania zgody – masz prawo wycofać każdą udzieloną zgodę na Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych.

Dane, które zbieramy

 •  Informacje, które nam przekazałeś. Może to być Twój adres e-mail, imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres domowy itp. – głównie informacje, które są niezbędne do dostarczenia Ci produktu / usługi lub do poprawy jakości obsługi klienta. Zapisujemy informacje, które nam przekazujesz, w celu komentowania lub wykonywania innych czynności w serwisie. Informacje te obejmują na przykład Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 • Informacje zbierane automatycznie o Tobie. Obejmuje to informacje, które są automatycznie przechowywane przez pliki cookie i inne narzędzia sesji. Na przykład informacje o Twoim koszyku, adres IP, historia zakupów (jeśli istnieje) itp. Informacje te służą do poprawy jakości obsługi klienta. Kiedy korzystasz z naszych usług lub przeglądasz zawartość naszej strony internetowej, Twoje działania mogą być rejestrowane.
 • Informacje od naszych partnerów. Zbieramy informacje od naszych zaufanych partnerów z potwierdzeniem, że mają podstawy prawne do udostępniania nam tych informacji. Są to informacje, które przekazałeś im bezpośrednio lub które zebrali na Twój temat na innych podstawach prawnych.
 • Informacje dostępne publicznie. Możemy zbierać informacje o Tobie, które są publicznie dostępne.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Używamy Twoich danych osobowych z uzasadnionych powodów i / lub za Twoją zgodą. Na podstawie zawarcia umowy lub wypełnienia zobowiązań umownych. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w następujących celach:
 • świadczenia naszych usług. Obejmuje to na przykład rejestrację konta; dostarczanie innych produktów i usług, o które prosiłeś; dostarczanie Ci artykułów promocyjnych na Twoje żądanie i komunikować się z Tobą w związku z tymi produktami i usługami; komunikowanie się i interakcja z Tobą oraz powiadamianie Cię o zmianach w jakichkolwiek usługach.
 • poprawiać jakość obsługi klienta;
 • wypełniać obowiązek wynikający z prawa lub umowy;
 • aby Cię zidentyfikować;
 • aby zapewnić Ci usługę lub wysłać / zaoferować Ci produkt;
 • do komunikowania się w celu sprzedaży lub fakturowania;
 • w celu przesłania Newslettera, za Twoją zgodą, na wskazany przez Ciebie adres e-mail;
 • w związku z prowadzoną rekrutacją, w zakresie określonym w ogłoszeniu;
 • w celu umówienia spotkania z Nami
 • aby przesyłać Ci spersonalizowane oferty * (od nas i / lub naszych starannie dobranych partnerów);
 • do administrowania i analizowania naszej bazy klientów (zachowań i historii zakupów) w celu poprawy jakości, różnorodności i dostępności oferowanych / świadczonych produktów / usług;
 • prowadzenie ankiet dotyczących satysfakcji klienta;
Dopóki nie poinformowałeś nas inaczej, uważamy, że oferowanie Ci produktów / usług, które są podobne lub takie same jak Twoja historia zakupów/zachowanie podczas przeglądania, jest naszym uzasadnionym interesem. Za Twoją zgodą przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
 • do wysyłania biuletynów i ofert kampanii (od nas i / lub naszych starannie dobranych partnerów);
 • w innych celach, o które poprosiliśmy o Twoją zgodę;
Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa i / lub wykorzystywania Twoich Danych Osobowych do możliwości przewidzianych przez prawo. Zastrzegamy sobie prawo do anonimizacji zebranych danych osobowych i wykorzystywania takich danych. Będziemy wykorzystywać dane poza zakresem niniejszej Polityki tylko wtedy, gdy są anonimowe. Przechowujemy Twoje informacje rozliczeniowe i inne informacje zebrane o Tobie tak długo, jak jest to konieczne do celów księgowych lub innych zobowiązań wynikających z prawa. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:
 • 6 ust. 1 lit. a RODO tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy;
 • 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • 6 ust. 1 lit. f RODO tj. interes prawny Administratora.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w dodatkowych celach, które nie zostały tutaj wymienione, ale są zgodne z pierwotnym celem, dla którego zostały zebrane. Aby to zrobić, zapewnimy, że:
 • związek między celami, kontekstem i charakterem danych osobowych jest odpowiedni do dalszego przetwarzania;
 • dalsze przetwarzanie nie zaszkodzi twoim interesom i istniałaby odpowiednia ochrona przetwarzania;
Poinformujemy Cię o dalszym przetwarzaniu i celach. Administrator świadczy następujące Usługi elektroniczne:
 • Newsletter;
 • Formularz kontaktowy;
 • Umówienie spotkania;
 • Korzystanie z Usługi elektronicznej Newsletter następuje poprzez złożenie oświadczenia o chęci skorzystania z tej Usługi poprzez wpisanie swoich danych w wyznaczonym formularzu oraz zatwierdzenie zgody.
 • Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Usługi Newsletter poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora.
 • Podanie danych osobowych w celu przesyłania informacji na wskazany adres e-mail (zapisu do Newslettera) jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Użytkownika zgoda. Podanie danych osobowych w celu skorzystania z formularza kontaktowego jest dobrowolne, jedna konieczne w celu odpowiedzi na pytanie. Jeżeli nie chcesz podać swoich danych osobowych prosimy o kontakt telefoniczny z Administratorem.

Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych nieznajomym. Twoje dane osobowe są w niektórych przypadkach przekazywane naszym zaufanym partnerom w celu umożliwienia świadczenia Ci usługi lub poprawy jakości obsługi klienta. Nasi partnerzy w przetwarzaniu:
 • Google Analytics (Google Inc.) Google Analytics to usługa analizy sieci świadczona przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i badania korzystania z tej Witryny, do przygotowywania raportów na temat jej działań i udostępniania ich innym.
 • HubSpot Analytics (HubSpot, Inc.) HubSpot Analytics to usługa analityczna świadczona przez HubSpot, Inc. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Rezygnacja.
 • HubSpot CRM (HubSpot, Inc.) HubSpot CRM to usługa zarządzania bazą danych użytkowników świadczona przez HubSpot, Inc. Gromadzone Dane Osobowe: adres e-mail, numer telefonu oraz różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności usługi. Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności
 • Inne podmioty, z którymi współpracujemy przy realizacji celu przetwarzania Twoich danych osobowych;
Współpracujemy tylko z partnerami przetwarzającymi, którzy są w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych. Ujawniamy Twoje Dane Osobowe stronom trzecim lub urzędnikom publicznym, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, jeśli wyraziłeś na to zgodę lub istnieją ku temu inne podstawy prawne.

Jak zabezpieczamy Twoje dane

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Używamy bezpiecznych protokołów do komunikacji i przesyłania danych (np. HTTPS). W stosownych przypadkach stosujemy anonimizację i pseudonimizację. Monitorujemy nasze systemy pod kątem możliwych luk i ataków. Chociaż dokładamy wszelkich starań, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji. Obiecujemy jednak powiadomić odpowiednie organy o naruszeniach danych. Powiadomimy Cię również, jeśli zaistnieje zagrożenie dla Twoich praw lub interesów. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa i pomóc władzom w przypadku jakichkolwiek naruszeń. Jeśli masz u nas konto, pamiętaj, że musisz zachować swoją nazwę użytkownika i hasło w tajemnicy.

Pliki cookie i inne technologie, których używamy

Używamy plików cookie i / lub podobnych technologii do analizy zachowań klientów, administrowania stroną internetową, śledzenia ruchów użytkowników i do zbierania informacji o użytkownikach. Odbywa się to w celu spersonalizowania i ulepszenia Twojego doświadczenia z nami. Cookie to mały plik tekstowy przechowywany na Twoim komputerze. Pliki cookie przechowują informacje, które pomagają w działaniu witryn. Tylko my mamy dostęp do plików cookie utworzonych przez naszą stronę internetową. Możesz kontrolować swoje pliki cookie z poziomu przeglądarki. Wybór wyłączenia plików cookie może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji.

Przesyłanie danych osobowych poza granice UE

Administrator może korzystać z narzędzi podmiotów, które mają swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej: EOG) lub które mogą przechowywać dane poza EOG. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych. Administrator zastosuje wszelkie dostępne prawnie środki ochrony w celu zabezpieczenia przekazania tych danych. Do przekazywania danych poza EOG może dochodzić na podstawie wyjątków przewidzianych w art. 49  RODO, o ile maja zastosowanie warunki określne w tym artykule. Informacje na temat stosowanych zabezpieczeń raz zakresu danych przesyłanych poza EGO można uzyskać kontaktując się z Administratorem bądź IOD.

Profilowanie

Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Działalność na portalach społecznościowych

Administrator jest właścicielem kont na portalach społecznościowych:
 • Facebook
 • LinkedIn
Administrator prowadzi i zarządza kontami na serwisach społecznościowych w  celu promowania produktów, usług oraz swojej działalności. W ramach tych działań administruje danymi osobowymi użytkowników portalów społecznościowych, którzy obserwują profile Administratora, w tym biorą udział w konkursach, wydarzeniach oraz prowadzą dialog zarówno z Administratorem jak i innymi użytkownikami za pośrednictwem kont zarządzanych przez Administratora. Jeżeli użytkownik będzie chciał zakończyć przetwarzanie danych osobowych udostępnionych za pośrednictwem portali społecznościowych, powinien zaprzestać obserwowania profili Administratora, wykorzystując opcje wykorzystywane przez portal, np. kliknąć przycisk „Lubię to” na portalu Facebook. Wszelkie prawa do znaków (w tym logo), prawa autorskie, prawa do baz danych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej do treści strony internetowej oraz profili na portalach społecznościowych należą do Administratora. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, korzystanie w jakiejkolwiek formie oraz powielanie, w całości lub w części, treści strony internetowej w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora oraz autora testu. Treści prezentowane na stronie internetowej oraz profilach na portalach społecznościowych maja na celu promocję działalności Administratora. Wykorzystywanie materiałów w innym celu jest zabronione. Materiały udostępnione na profilach społecznościowych Administratora są jego własnością bądź zostały udostępnione za zgodą autorów tych treści. Użytkownik, który korzysta z profili na kontach społecznościowych Administratora oświadcza, że umieszczane przez niego Treści:
 • nie będą nieodpowiednie. Treść uznawana jest za nieodpowiednią, gdy: – stanowi plagiat, jest szkalująca, obraźliwa, napastliwa, nieprawdziwa, wprowadzająca w błąd, uwłaczająca, dyskryminująca, ma charakter groźby, nękania, wyraża uprzedzenia na tle rasowym lub seksualnym; – zawiera elementy prześmiewcze, niekulturalne, obraźliwe, wyzwiska, nieprzyzwoite sugestie, przekleństwa; – zawiera cytaty wypowiedzi innych użytkowników wyrwane z kontekstu w celu stworzenia nieprawdziwego lub negatywnego wrażenia;
 • jest nieprzyzwoita, niecenzuralna lub ma charakter pornograficzny; lub
 • stanowi naruszenie prawa do poufności lub prywatności innej osoby,
 • nie przyniosą uszczerbku dla żadnych toczących się postępowań prawnych, o których użytkownik wie;
 • nie będą zawierać oskarżeń o brak przyzwoitości ani osobistej krytyki skierowanych przeciwko pracownikom Administratora;
 • z dużym prawdopodobieństwem nie będą: (i) powodowały strachu, niepewności ani niepokoju innej osoby, (ii) podżegać do naruszenia zasad współżycia społecznego; ani (iii) pobudzać do agresji lub nienawiści na tle rasowym lub religijnym,
 • nie będą naruszać żadnych praw autorskich, znaków towarowych, patentów ani innych praw własności intelektualnej Administratora lub jakiejkolwiek osobie trzeciej;
 • nie będą technicznie szkodliwe (włączając, w szczególności, wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki komputerowe, szkodliwe komponenty, uszkodzone dane lub inne złośliwe oprogramowanie, szkodliwe dane lub działania);
 • nie będą stanowiły oferty, reklamy ani promocji żadnego produktu lub usługi ani też nie będą zawierały próśb o dotację lub wsparcie finansowe;
 • nie będą stanowiły spamu ani nachalnej reklamy rozsyłanej pocztą;
 • nie będą miały na celu podszywania się pod inną osobę ani innej nieprawdziwej prezentacji tożsamości użytkownika, jego przynależności lub pozycji;
 • nie będą prezentowały ani zachęcały do zachowań, które mogłyby być uznane za przestępstwo, prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub są sprzeczne z prawem.
Użytkownik może umieszczać na profilu Administratora odsyłacze do innych stron i podstron internetowych, jeżeli:
 • treści lub odsyłacze do takich stron lub podstron internetowych nie naruszą żadnych zapisów Polityki prywatności;
 • regulaminy korzystania z takich stron lub podstron internetowych dopuszczają umieszczenie odsyłaczy do nich;
 • są one wyraźnie i widocznie oznaczone jako odsyłacze;
 • treści stron lub podstron internetowych mają wyraźny związek z Treścią, przy której umieszczony zostaje odsyłacz; oraz odsyłacz nie powoduje automatycznego pobierania żadnych plików.
Administrator zastrzega, że wszelkie treści niezgodne z powyższymi zasadami, a przede wszystkim komentarze mające charakter:
 • szkalujących, nieprawdziwych i wprowadzających w błąd;
 • obraźliwych, znieważających lub zawierających groźby;
 • niecenzuralnych lub o charakterze seksualnym;
 • o charakterze napastliwym, rasistowskich, seksistowskich, homofobicznych lub dyskryminujących jakąkolwiek religię lub inne grupy osób.
Będą niezwłocznie kasowane.
Bez wyraźnej zgody Administratora, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownego umieszczania jakichkolwiek Treści lub innych materiałów lub aplikacji, które zostały uprzednio usunięte.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Używamy plików cookie w następujących celach:

 • Niezbędne pliki cookie – te pliki cookie są wymagane, abyś mógł korzystać z niektórych ważnych funkcji naszej witryny, takich jak logowanie. Te pliki cookie nie zbierają żadnych danych osobowych.
 • Funkcjonalne pliki cookie – te pliki cookie zapewniają funkcjonalność, która sprawia, że ​​korzystanie z naszego serwisu jest wygodniejsze i umożliwia zapewnienie bardziej spersonalizowanych funkcji. Na przykład mogą zapamiętać Twoje imię i adres e-mail w formularzach komentarzy, więc nie musisz ponownie wprowadzać tych informacji następnym razem podczas komentowania.
 • Pliki cookie analityczne – te pliki cookie służą do śledzenia użytkowania i wydajności naszej strony internetowej i usług
 • Reklamowe pliki cookie – te pliki cookie służą do dostarczania reklam, które są odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Ponadto służą do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy. Zazwyczaj są umieszczane w serwisie przez sieci reklamowe za zgodą operatora serwisu. Te pliki cookie pamiętają, że odwiedziłeś stronę internetową i te informacje są udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Często pliki cookie służące do kierowania lub reklamowania są powiązane z funkcjami witryny udostępnianymi przez inną organizację.

Możesz usunąć pliki cookie zapisane na komputerze za pomocą ustawień przeglądarki. Alternatywnie możesz kontrolować niektóre pliki cookie stron trzecich, korzystając z platformy zwiększającej prywatność, takiej jak optout.aboutads.info lub youronlinechoices.com. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, odwiedź allaboutcookies.org. Używamy Google Analytics do pomiaru ruchu na naszej stronie internetowej. Google ma własną Politykę prywatności, z którą możesz się zapoznać tutaj. Jeśli chcesz zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, odwiedź Strona rezygnacji z Google Analytics. Zobacz jak wyłączyć mechanizm cookies: W przeglądarce Chrome W przeglądarce Firefox W przeglądarce Opera W przeglądarce Internet Explorer W przeglądarce Safari

 

Informacje kontaktowe

Persooa sp. z oo ul. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa hello@persooa.com Inspektor Ochrony Danych: gdpr@persooa.com Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej Witryny, o ile nie określono inaczej w tym dokumencie. W sprawach nieregulowanych w Polityce prywatności, a dotyczących jego przedmiotu oraz z przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Polityki prywatności z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Polityki zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności:
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 • ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
 • ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianach w Kodeksie cywilnym,
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej UŚUDE),
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
Zawsze możesz zadać nam pytanie poprzez formularz kontaktowy.