Kodeks postępowania

ENG  |  PL

Założeniem stworzenia Kodeksu Etyki i Postępowania w Biznesie Persooa było określenie zasad i wytycznych w zakresie kwestii
prawnych i etycznych napotykanych podczas prowadzenia działalności Persooa.

Skontaktuj się z nami i zobacz jak możemy Ci pomóc! 📇

Możesz też umówić się z nami na spotkanie wybierając
termin w kalendarzu na tej stronie: 📅 umów się na wizytę