Kodeks postępowania

ENG  |  PL

Założeniem stworzenia Kodeksu Etyki i Postępowania w Biznesie Persooa było określenie zasad i wytycznych w zakresie kwestii
prawnych i etycznych napotykanych podczas prowadzenia działalności Persooa.

Skontaktuj się z Persooa